Ämaris algas õhuväelaste reservõppekogunemine

Täna algas Ämaris õhuväelaste kaks nädalat kestev reservõppekogunemine, millel reservväelastest juhtivkoosseis tuletab meelde ajateenistuses õpitut ning harjutab sõjaaja üksuste tegevust.Reservväelased harjutavad õppekogunemisel peamine lennubaasi kaitsmist halveneva julgeolekuolukorra tingimustes. Selleks harjutatavad õppusel osalejad peamiselt jalaväe taktikalisi tegevusi jao, rühma ja kompanii kooseisus. Lennubaasi ülema kolonelleitnant Ülar Lõhmuse sõnul reservväelaste baasteadmised suuresti ühtsed, sest kõik nad on läbinud ajateenistuse. „Suur rõhk õppekogunemisel on reservväelaste oskuste, vilumuste ja teadmiste värskendamine ning kinnistamine läbi väljaõppe protsessi ning koostegevusharjutuste lennubaasi allüksustega,“ ütles kolonelleitnant Ülar Lõhmus. Enamus baasikaitsega seotud harjutused toimuvad lennubaasi territooriumil ning kaitseväe Kikepera harjutusväljal Pärnumaal. Õppekogunemine kulmineerub lennubaasi õppusega „Baas lukku“, mille käigus 7.-9. maini harjutatakse  Padise, Vasalemma ja Keila valdade territooriumil erinevate taktikaliste ülesannete täitmist. Õppusel kasutatakse paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid.

Ämaris algas õhuväelaste reservõppekogunemine

Täna algas Ämaris õhuväelaste kaks nädalat kestev reservõppekogunemine, millel reservväelastest juhtivkoosseis tuletab meelde ajateenistuses õpitut ning harjutab sõjaaja üksuste tegevust.

Reservväelased harjutavad õppekogunemisel peamine lennubaasi kaitsmist halveneva julgeolekuolukorra tingimustes. Selleks harjutatavad õppusel osalejad peamiselt jalaväe taktikalisi tegevusi jao, rühma ja kompanii kooseisus.

Lennubaasi ülema kolonelleitnant Ülar Lõhmuse sõnul reservväelaste baasteadmised suuresti ühtsed, sest kõik nad on läbinud ajateenistuse. „Suur rõhk õppekogunemisel on reservväelaste oskuste, vilumuste ja teadmiste värskendamine ning kinnistamine läbi väljaõppe protsessi ning koostegevusharjutuste lennubaasi allüksustega,“ ütles kolonelleitnant Ülar Lõhmus.

Enamus baasikaitsega seotud harjutused toimuvad lennubaasi territooriumil ning kaitseväe Kikepera harjutusväljal Pärnumaal. Õppekogunemine kulmineerub lennubaasi õppusega „Baas lukku“, mille käigus 7.-9. maini harjutatakse  Padise, Vasalemma ja Keila valdade territooriumil erinevate taktikaliste ülesannete täitmist. Õppusel kasutatakse paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid.