Justiitsministeerium

Riigi kaitsmiseks kaasatakse vajadusel kogu ühiskond ja mistahes vahendid ning varud

21.11.2019 Valitsus kiitis heaks riigikaitse revisjoni raames koostatud uue riigikaitseseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse...

Finantssektori rikkumised võivad tulevikus kaasa tuua suured trahvid

20.11.2019. Justiitsminister tutvustas riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, mille jõustumisel seadusena...

Justiitsminister: seadus peab olema vajalik, selgelt sõnastatud ja mõjus

15.11.2019. Täna toimuval konverentsil „Tuleviku õigusloome“ arutavad riigi õigusloojad, kuidas...

Justiitsministeerium: vangla raamatukogusid ei likvideerita

15.11.2019 Kuna eilne Postimehe artikkel jättis mulje, et vanglaraamatukogud lõpetavad töö, siis on Eesti...

Raivo Aeg: demokraatlikus õigusriigis peab õigusloome olema avatud ja läbipaistev

13.11.2019 Täna läbis riigikogus esimese lugemise „Õigusloome poliitika põhialused aastani 2030“...

Kriminaalmenetlus olgu tõhus, ohvrisõbralik ja liigse bürokraatiata

13.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis riigikogus kriminaalpoliitika põhialuseid 2030 tutvustades, et...

Noori õigusrikkujaid tuleb varakult märgata

12.11.2019. Norra ja Euroopa Majanduspiirkond eraldasid justiitsministeeriumile 4,7 miljoni eurot selleks, et vähem noori...

Raivo Aeg: prokuratuur on teinud viie aastaga läbi suure arengu

9.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg ütles prokuratuuri aastapäeval peetud kõnes, et viimase viie aasta jooksul...

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni juhiks sai Tanel Kalmet

5.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg kinnitas alates 25. oktoobrist viieks aastaks ametisse patendiameti juures tegutseva tööstusomandi...

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid ettevõtluskliima parandamiseks

1.11.2019 Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile muudatusettepanekud pankrotiseadusele. Eelnõuga püütakse...

Viie kohtu direktorina asub tööle Elari Udam

31.10.2019. Alates 1. novembrist asub Tallinna, Pärnu ja Viru kohtute direktorina tööle Elari Udam, kelle peamiseks...

Parim kaitse korruptsiooni vastu on inimeste teadlikkus

29.10.2019. Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud...

Kuriteoohvrid saavad nüüd veebis riigile tagasisidet anda

28.10.2019. Justiitsministeeriumi eestvedamisel avati eelmise nädala lõpust kuriteoohvriks langenud inimestele veebipõhine...

Riik peab kuriteoohvreid aitama nii Eestis kui välismaal

24.10.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis tänasel Euroopa kuriteoohvrite õiguste võrgustiku...

Justiitsministeerium läheb täitemenetluse reformiga edasi

18.10.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis täna kohtutäiturite ja pankrotihaldurite seminaril, et täitemenetluse...

Maailmapank seab Eesti korruptsioonivastase tegevuse teistele eeskujuks

11.10.2019. Maailmapanga ülemaailmse valitsemise indikaatori järgi suudab Eesti võrreldes teiste endiste siirderiikidega...