Justiitsministeerium

EL finantse puudutavaid kelmusi saab tulevikus tulemuslikumalt uurida

11.07.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega on edaspidi võimalik tulemuslikult uurida Euroopa Liidu finantshuve...

Vanglate peakaplaniks saab Tanel Meiel

9.07.2019 Alates 22. juulist asub vanglate peakaplani ametikohale Tanel Meiel (45), kes siiani töötas sisekaitseakadeemia...

7. juulil avavanglasse mitte naasnud vang leiti üles

7.07.2019. Pühapäeval, 7. juulil 2019, ei naasnud ettenähtud ajaks avavanglasse Viru vangla kinnipeetav Jevgeni Borovitšov...

Seadusemuudatus lubaks poliitilise välireklaami valimispäeval

8.07.2019 Justiitsminister Raivo Aeg saatis valitsusse seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise välireklaami...

Avavangla vang ei naasnud vanglasse

7.07.2019. Pühapäeval, 7. juulil 2019, ei naasnud ettenähtud ajaks avavanglasse Viru vangla kinnipeetav Jevgeni Borovitšov...

Sel aastal keskendub kuriteoennetuse toetus vangis olevatele vanematele

27.06.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kuritegevuse ennetamise toetuse andmiseks projektile, mis aitab...

Euroopa Liidus ühtlustusid reeglid piiriülestes perekonnavaidlustes

25.06.2019 Euroopa nõukogu võttis vastu uuendatud nn Brüssel IIa määruse, mis täpsustab piiriülest...

Vahekohus jättis Tallinna Vee hagi rahuldamata

22.06.2019. Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus otsustas täna jätta AS Tallinna Vee ja United Utilities...

Tasumata trahve hakkab tulevikus sisse nõudma maksu- ja tolliamet

20.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile täitemenetluse reformi kontseptsiooni, millega antakse...

Enamikust kustunud karistustega kohtulahenditest on isikuandmed eemaldatud

19.06.2019. Mai lõpu seisuga on suuremast osast ehk üle 79 000 kohtulahendist, kus inimesele mõistetud karistus...

Aastaks 2030 peab raske vägivallakuritegevus vähenema Euroopa kiireimas tempos

17.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile kriminaalpoliitika põhialused kuni aastani 2030, mille...

Täna möödus 78 aastat juuniküüditamisest

14.06.2019. Täna mälestati Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaalis enam kui 10 000 inimest, kes langesid 1941. aastal...

Eesti toetab äriühingute lihtsat piiriülest liikumist EL-s

13.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg tegi valitsusele ettepaneku jääda piiriülese liikumise direktiivi vastuvõtmisel...

Sellest nädalast on avatud omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond

13.06.2019. Alates sellest nädalast saavad kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja ametiisikud korruptsiooniriskide hindamiseks...

Justiitsminister teeb ettepaneku lubada poliitiline välireklaam ka aktiivsel valimisperioodil

11.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise...

Justiitsminister avaldas Leedule toetust seoses Venemaa alustatud kriminaaluurimisega

10.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg avaldas Luksemburgis toimunud Euroopa justiitsministrite kohtumisel toetust Leedule, kelle...