Justiitsministeerium

Justiitsministeerium toetab vanglas viibivate emade vanemlike oskuste parandamist 10 000 euroga

23.07.2019 Justiitsministeerium pikendab kuritegevuse ennetamise konkursi tähtaega, millega toetada vanglas viibivate emade vanemlike...

EL justiitsministrid: kriminaalkoostöö nurgakiviks on kohtuotsuste vastastikune tunnustamine

19.07.2019 Justiitsminister Raivo Aeg osales mitteametlikul justiits- ja siseministrite kohtumisel Helsingis, kus peamiste teemadena...

Kriminaalmenetlus muutub täielikult digitaalseks

19.07.2019 Justiitsministeerium saatis uuesti kooskõlastusringile kriminaalmenetluse revisjoni eelnõu, mis võimaldab...

Raivo Aeg: kriminaalmenetluse kiirendamiseks peame tehnoloogiat rohkem usaldama

15.07.2019 Justiitsminister Raivo Aeg saatis valitsusele arutamiseks kriminaalpoliitika põhialused kuni aastani 2030, mille...

Vanglast vabanenud hakkavad saama ajutist majutusteenust kolmes kohas

12.07.2019. Vanglast vabanenud inimesed hakkavad Harjumaal, Pärnus ja Haapsalus saama kolme aasta jooksul ajutist majutusteenust...

Kuriteos kahtlustavaid noori hakatakse individuaalselt hindama

11.07.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega pannakse politseile ja prokuratuurile kohustus kuriteokahtluse alla sattunud...

EL finantse puudutavaid kelmusi saab tulevikus tulemuslikumalt uurida

11.07.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega on edaspidi võimalik tulemuslikult uurida Euroopa Liidu finantshuve...

Vanglate peakaplaniks saab Tanel Meiel

9.07.2019 Alates 22. juulist asub vanglate peakaplani ametikohale Tanel Meiel (45), kes siiani töötas sisekaitseakadeemia...

7. juulil avavanglasse mitte naasnud vang leiti üles

7.07.2019. Pühapäeval, 7. juulil 2019, ei naasnud ettenähtud ajaks avavanglasse Viru vangla kinnipeetav Jevgeni Borovitšov...

Seadusemuudatus lubaks poliitilise välireklaami valimispäeval

8.07.2019 Justiitsminister Raivo Aeg saatis valitsusse seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise välireklaami...

Avavangla vang ei naasnud vanglasse

7.07.2019. Pühapäeval, 7. juulil 2019, ei naasnud ettenähtud ajaks avavanglasse Viru vangla kinnipeetav Jevgeni Borovitšov...

Sel aastal keskendub kuriteoennetuse toetus vangis olevatele vanematele

27.06.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kuritegevuse ennetamise toetuse andmiseks projektile, mis aitab...

Euroopa Liidus ühtlustusid reeglid piiriülestes perekonnavaidlustes

25.06.2019 Euroopa nõukogu võttis vastu uuendatud nn Brüssel IIa määruse, mis täpsustab piiriülest...

Vahekohus jättis Tallinna Vee hagi rahuldamata

22.06.2019. Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus otsustas täna jätta AS Tallinna Vee ja United Utilities...

Tasumata trahve hakkab tulevikus sisse nõudma maksu- ja tolliamet

20.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile täitemenetluse reformi kontseptsiooni, millega antakse...

Enamikust kustunud karistustega kohtulahenditest on isikuandmed eemaldatud

19.06.2019. Mai lõpu seisuga on suuremast osast ehk üle 79 000 kohtulahendist, kus inimesele mõistetud karistus...