Rahandusministeerium

Ametnike välitööd: homne hea elukeskkond algab tänastest kavadest

Tulevikus kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tagamine Kagu-Eestis eeldab uuenduslike lahenduste otsimist juba täna. Ametnike välitöödel...

Valitsus otsustas eraldada riigimajadele täiendavalt 11 miljonit eurot

Valitsus toetas eilsel kabinetiistungil riigimajade ehitust täiendavalt 11 miljoni euroga. Kokku on planeeritud 19 riigimaja ehitamiseks...

Helme: välismaiste tippude Eestisse meelitamist tuleks soodustada

Rahandusminister Martin Helme sõnul tuleks soodustada välismaiste tippspetsialistide ajutist Eestisse tööle tulemist, see aitaks tuua...

Põlvas otsisid 150 inimest Kagu-Eesti õnne valemit

Eilsega Põlvas alguse saanud ametnike välitööde avakonverentsil nuputasid riigi ja kohalike omavalitsuste töötajad, piirkonna ettevõtjad...

Valitsus tutvus riigi äriühingute ja sihtasutuste tulemustega

Valitsus kiitis rahandusminister Martin Helme ettepanekul heaks eelmise aasta riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruande....

Umma kultuuri piät eis hoitma ja takast tõukama

Umma kultuuri pidänü inemise kõgõpäält eis hoitma ja takast tõukama, selle et kultuur eis edesi ei lää. Toetuisiga om võimalik huugu...

Aab: Tallinna-Helsingi tunneli eriplaneeringu algatamise otsuseks on vaja lisainfot

Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli ning sellega seotud tehissaare riigi eriplaneeringu võimaliku algatamise üle otsustamiseks...

Riigile saab edaspidi makseid teha LHV Panga kontole

Edaspidi saab makse, makseid, riigilõive ja muid summasid riigile tasuda rahandusministeeriumi ning maksu- ja tolliameti kontodele...

Riigi kinnisvarareformi fookus on tõhusamal valitsemisel

Riigi kinnisvarareform keskendub üha enam varade halduse koondamise kõrval juhtimissüsteemi välja töötamisele, et tagada portfelli...

Valitsus kiitis heaks järgmise nelja aasta esialgse riigireformi kava

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks esialgse riigireformi tegevuskava aastateks 2019-2023. Riigireformi fookuses on...

Valitsus otsustas säilitada Kambja valla nime

Valitsus otsustas mitte muuta 2017. aastal tehtud otsust Kambja valla nimeküsimuses. „Kambja valla nime küsimus on oodanud juba mõnda...

Stabiliseerimisreservi maht kasvas kvartaliga 3,6 miljoni euro võrra

Juuni lõpul oli stabiliseerimisreservi varade maht turuväärtuses 415,4 miljonit eurot, kvartaliga on reservi maht kasvanud 3,6 miljoni...

Valitsus alustab riigieelarve põhjaliku revisjoniga

Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel alustada riigieelarve põhjaliku revisjoniga, et maksumaksja raha võimalikult tõhusalt...

Omavalitsuste arendustegevus saab riigilt tuge

Kohalikel omavalitsustel on veel kaks nädalat aega taotleda toetust üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks....

Riik annab hoogu Kagu-Eesti ettevõtluse ja töövõimaluste arendamiseks

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme, millega riik toetab Kagu-Eesti ettevõtluse arengut...

Seirearuanne kinnitab: regionaalsed erinevused on Eestile endistviisi suur väljakutse

Riigihalduse minister Jaak Aab andis tänasel valitsuse istungil ülevaate Eesti regionaalarengu strateegiast ja sellega seotud Ida-Virumaa...