Riigikogu

Riigikogu nimetas Juhan Sarve riigikohtunikuks

Riigikogu nimetas tänasel täiskogu istungil Riigikohtu liikmeks Juhan Sarve. Sarv asub Riigikohtu liikmeks alates 3. veebruarist 2020....

Menetlusse võeti eelnõu vesiviljeluse saastetasude kohta

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse keskkonnakomisjoni 20. novembril algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu...

Riigikogu võttis vastu kaks seadust

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, mis aitab parandada Euroopa Liidu toidutarneahela õigusaktide järgimist ning seaduse,...

Infotunnis käsitleti õpetajate palga küsimust

Riigikogu infotunnis esitas Kalvi Kõva haridus- ja teadusminister Mailis Repsile küsimuse õpetajate palkade kohta. Link uudisele:...

Riigikogu täiendas pensionikindlustuse seadust

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu valitsuse algatatud seaduse, millega tõstetakse aprillist pensionide baasosa 7 euro võrra....

Majanduskomisjon: riik võiks kaaluda Eesti Posti äride lahutamist

Riigikogu majanduskomisjon kohtus tänasel väljasõiduistungil ASi Eesti Post nõukogu ja juhatusega ja sai ülevaate riigiettevõtte strateegilistest...

Keskkonnakomisjon arutas kliimamuutustega seotud tegevuskava

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil kuulati ära ülevaade valmivast riiklikust energia- ja kliimakavast aastani 2030. Komisjoni...

Rahanduskomisjon saatis kohustusliku pensionireformi seaduse eelnõu esimesele lugemisele

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil käsitleti kohustusliku pensionireformi seaduse eelnõu ja otsustati see saata täiskogu...

Riigikogu arutelu keskmes olid maksuküsimused

Riigikogus toimus tänasel istungil Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Maksusüsteem - kuidas...

Maaelukomisjon arutab oktoobritormi tagajärgi

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel istungil on tähelepanu keskmes oktoobrikuu lõpus Lõuna-Eestit tabanud tugeva tormi tagajärjed, mille...

Sotsiaalkomisjon sai ülevaate pikaajalise hoolduse plaanidest

Riigikogu sotsiaalkomisjon tutvus tänasel istungil ettevalmistatava pikaajalise hoolduse süsteemi kavaga, mis aitaks muu hulgas tööturule...

Riigikogu sai ülevaate Eesti osalemisest Euroopa Stabiilsusmehhanismis

Riigikogu kuulas tänasel täiskogu istungil valitsuse aruannet Eesti osalemisest Euroopa Stabiilsusmehhanismis (ESM). Ettekandja, rahandusminister...

Õiguskomisjon alustab kuulamisi prokuratuuri väidetava kallutatuse küsimuses

Riigikogu õiguskomisjon otsustas tänasel istungil, et alustab kuulamisi prokuratuuri väidetava kallutatuse küsimuses. Kuulamiste eesmärk...

Rahanduskomisjon arutas majanduse olukorda ja Eesti Panga tegevust

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel kohtumisel Eesti Panga esindajatega käsitleti euroala ja Eesti majanduse olukorda, pensionreformi...

Umbusaldusavaldus maaeluminister Mart Järvikule ei leidnud Riigikogus toetust

Riigikogu arutas tänasel istungil maaeluminister Mart Järvikule esitatud umbusaldusavaldust, mille andis 44 saadiku nimel üle Kaja...

Kultuurikomisjon toetab sportlaste tasustamise selgemat korraldamist

Kultuurikomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, mis korrastab senist sportlastele stipendiumide maksmise korda ning aitab võidelda...