Riigikogu

Põhiseaduskomisjon toetab sisserändega seotud menetlusnõuete leevendamist hädaolukorras

Põhiseaduskomisjon saatis tänasel istungil esimesele lugemisele eelnõu, millega muudetakse välismaalase kinnipidamise nõudeid juhul,...

Riigikogu võttis vastu arst-residentide tööjõukulu hüvitamist puudutava seaduse

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, millega alates 2020. aastast luuakse õiguslikud alused arst-residentide tööjõukulu...

Korruptsioonivastane erikomisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tegi tänasel istungil kokkuvõtteid sügisistungjärgul toimunud kuulamistest ja leidis, et...

Erikomisjon arutab avalikul istungil Rail Balticu projekti rahastamist ja elluviimist

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon saab tänasel istungil ülevaate Riigikontrolli aruandest „Rail Balticu projekti rahastamine...

Riigikogus läbis teise lugemise välisesinduste riigilõivumääradega seotud eelnõu

Riigikogus läbis täna teise lugemise eelnõu, millega muudetakse välisesindustes tehtavate toimingute riigilõivumäärasid ning kehtestatakse...

Riigikogu sai ülevaate spordipoliitika põhialuste täitmisest

Riigikogu kuulas tänasel täiskogu istungil kultuuriminister Tõnis Lukase ettekannet Eesti spordipoliitika põhialuste aastani 2030...

Infotunni keskne teema oli õigusriigi toimimine

Riigikogu infotunnis küsis Hanno Pevkur justiitsminister Raivo Aegilt õigusriigi toimimise kohta. Link uudisele: Infotunni keskne...

Välis- ja kultuurikomisjon said ülevaate soome-ugri rahvaste olukorrast  

Riigikogu kultuurikomisjon ja väliskomisjon said täna ülevaate Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel ja Tartus toimuva...

Riigikogu arutas kõrghariduse tulevikku olulise tähtsusega riikliku küsimusena

Riigikogus oli täna Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eestikeelse kõrghariduse tulevikust“ arutelu....

Riigikogu liikmed moodustasid Eesti toiduainetetööstuse toetusrühma

Riigikogus moodustati täna Eesti toiduainetetööstuse toetusrühm, mille eesmärk on toiduainetetööstuste toetamine, Eesti toidu propageerimine...

Menetlusse võeti riigikaitseseaduse eelnõu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kuus eelnõu ja kollektiivne pöördumine. Link uudisele: Menetlusse võeti riigikaitseseaduse...

Kultuuri ja –väliskomisjon said ülevaate soome-ugri rahvaste olukorrast  

Riigikogu kultuurikomisjon ja väliskomisjon said täna ülevaate Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel ja Tartus toimuva...

Riigikogus läbis kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse eelnõu esimese lugemise

Riigikogus läbis esimese lugemise kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse eelnõu, millega muudetakse kohustuslik kogumispension...

Sotsiaalkomisjon: Eesti ei ole valmis kanepi legaliseerimiseks

Sotsiaalkomisjon otsustas tänasel istungil mitte toetada kollektiivset pöördumist „Eesti vajab kanepireformi“. Link uudisele: Sotsiaalkomisjon:...

Majanduskomisjon kooskõlastas Arenguseire Keskuse uue aasta tegevuskava

Majanduskomisjon kooskõlastas tänasel istungil Arenguseire Keskuse järgmise aasta tegevuskava, mis keskendub lähemalt viiele uurimisteemale:...

ELAK arutab Helsingis kolleegidega ELi uut tööplaani ja kliimaküsimusi

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) liikmed osalevad täna ja homme Helsingis Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide...