Välisministeerium

Reinsalu Leedus: meie julgeoleku seisukohalt on oluline hoida üleatlantilist sidet

Välisminister Urmas Reisalu kohtus täna Vilniuses oma Leedu kolleegi Linas Linkevičiusega, kellega kinnitati kahe riigi...

Välisminister Reinsalu sõidab täna visiidile Leetu

Välisminister Urmas Reisalu viibib 14. juunil visiidil Vilniuses, mille raames kohtub ta oma Leedu kolleegi Linas Linkevičiusega....

Eesti ja Ukraina küberkonsultatsioonidel arutati valimiste küberturvalisust

Täna, 12. juunil toimusid Tallinnas järjekorras teised Eesti ja Ukraina küberkonsultatsioonid. Kohtumisel arutati valimiste...

Globaalses konkurentsis püsimiseks vajab EL tehisintellekti vallas investeeringuid, koostööd ning teema demüstifitseerimist

Täna toimus Brüsselis Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures tehisintellekti teemaline rahvusvaheline konverents...

Ühisavaldus ELi toetuse kohta Lääne-Balkani riikide Euroopa integratsioonile

Meie, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari, Bulgaaria Vabariigi, Itaalia Vabariigi,...

Eesti avas aukonsuli esinduse Phoenixis

Esmaspäeval, 10. juunil taasavati piduliku tseremooniaga Eesti aukonsuli esindus Phoenixis, Ameerika Ühendriikides (USA)....

Välisminister Urmas Reinsalu avaldus seoses ebaseaduslike valimiste läbiviimisega Lõuna-Osseetias 9. juunil

Eesti mõistab tugevalt hukka niinimetatud parlamendivalimiste läbiviimise Lõuna-Osseetia regioonis Gruusias, mis...

Eesti-USA küberkonsultatsioonidel arutatakse koostöö ja küberruumi stabiilsuse edendamist

Täna toimuvad Tallinnas Eesti-USA küberkonsultatsioonid, mille raames arutatakse riikide vastutustundliku käitumise...

Välisminister Reinsalu: ÜRO julgeolekunõukogu liikmena saab Eesti maailmakaardil palju suuremaks

Reedel New Yorgis toimunud ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliste liikmete valimistel sai Eesti mandaadi olla selle liige...

Inimõiguste kohus lõpetas M.A. vs. Eesti kohtuasja läbivaatamise, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele

6. juunil 2019 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 16.5.2019 tehtud otsuse asjas M.A. vs. Eesti (kaebus nr 4327/18), millega...

Välisminister Reinsalu osaleb ÜRO julgeolekunõukogu mitte-alaliste liikmete valimistel New Yorgis

Välisminister Urmas Reinsalu sõidab täna New Yorki, et toetada ÜRO julgeolekunõukogu mitte-alaliste liikme...

Välisminister Reinsalu: oleme valmis tooma Kolme mere tippkohtumise Eestisse

5.-6. juunil Sloveenias Ljubljanas toimuval Kolme mere tippkohtumisel avaldas Vabariigi President Kersti Kaljulaid, et Eesti on valmis...

Eesti avas aukonsuli esinduse Ljubljanas

Kolmapäeval, 5. juunil avati piduliku tseremooniaga Eesti aukonsuli esindus Ljubljanas. Esinduse avas Vabariigi President Kersti...

Välisminister Reinsalu kohtus eile Jūrmalas Läti välisministriga

Välisminister Urmas Reinsalu kohtus eile õhtul Läänemeremaade Nõukogu järgselt oma Läti kolleegi...

Inimõiguste kohus pidas nn maadevahetuse kriminaalasja kestust põhjendatuks, kuid leidis, et ebapiisavalt põhistatud jälitustoimingu load rikkusid nelja kaebaja...

28.05.2019 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse ühendatud kohtuasjades Liblik vs. Eesti (173/15), Kangur vs. Eesti...

Välisminister Reinsalu: Nõukogu töö reformimine on vajalik, et tagada antud dialoogi ja koostöö jätkusuutlikus

Välisminister Urmas Reinsalu osales täna, 3. juunil Jūrmalas toimunud Läänemeremaade Nõukogu kohtumisel,...