Eesti lennuettevõtjatele tehti uksed Hiina suunal täiesti lahti

Täna allkirjastasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Hiina Lennuamet koostöömemorandumi, millega muudeti ka senist riikidevahelist lennunduskokkulepet, et võimaldada omavahel rohkem ühendusi ja paremat koostööd. Transpordi asekantsler...

Eesti lennuettevõtjatele tehti uksed Hiina suunal täiesti lahti
Täna allkirjastasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Hiina Lennuamet koostöömemorandumi, millega muudeti ka senist riikidevahelist lennunduskokkulepet, et võimaldada omavahel rohkem ühendusi ja paremat koostööd. Transpordi asekantsler Ahti Kuninga sõnul näevad Eesti ja Hiina väärtust üha laialdasemal koostööl, et püsida tempos globaliseerumisega. „Sõlmitud koostöömemorandumiga näitavad mõlemad riigid enda pühendumust ning tahet, et tuua meie ettevõtjatele maailm kätte,“ märkis Kuningas. Allkirjastatud koostöömemorandumi ühe osana uuendati 2000. aastal sõlmitud Eesti ja Hiina valitsustevahelist lennunduskokkulepet. Seni oli võimalik mõlemal riigil nimetada riikidevahelisele liinile vaid ühe kummagi riigi lennuettevõtja ning lennata võis vaid ühte sihtpunkti kummaski riigis. Muudatusega laieneb sihtkohtade arv ning samuti on edaspidi võimalik nimetada liinile rohkem kui üks lennuettevõtja. Lennunduskokkulepe loob sarnased tingimused regulaarlendude pidamiseks nii reisijate- kui kaubavedude osas. „Viimastel aastatel on tärganud Eesti lennuettevõtjate huvi, ennekõike just kaubalendude viimine rohkematesse sihtkohtadesse Hiinas,“ märkis Kuningas. Eesti saab liinile nimetada mistahes Euroopa Ühenduse lennuettevõtja, tulenevalt Euroopa Liidu õiguse põhimõtetest kahepoolsete lepingute sõlmimisel.
EST