Juuni numbriliikuvuse statistika

TTJA statistika kohaselt: Kokku on (mobiil- ja tavatelefoni)numbreid liikunud – 3626 Kokku on (mobiil- ja tavatelefoni)avaldusi tühistatud  – 3226 Mobiiltelefoninumbreid on liikunud – 3487 Mobiiltelefoni numbriliikuvuse avaldusi on tühistatud...

Juuni numbriliikuvuse statistika
TTJA statistika kohaselt: Kokku on (mobiil- ja tavatelefoni)numbreid liikunud – 3626 Kokku on (mobiil- ja tavatelefoni)avaldusi tühistatud  – 3226 Mobiiltelefoninumbreid on liikunud – 3487 Mobiiltelefoni numbriliikuvuse avaldusi on tühistatud – 3177 Tavatelefoninumbreid on liikunud – 139 Tavatelefoni numbriliikuvuse avaldusi on tühistatud – 49 Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus. Numbriliikuvuse statistika on kättesaadav siit.   
EST