Konsultatsioon: Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika, mis rakendub alates 2020 hindadele

Maagaasiseaduse (edaspidi MGS) § 23 lg 41 kohaselt töötab Konkurentsiamet välja võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika.Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 11.01.2018 kirjale nr 1.15-5/2017/288 tuleb Eestis rakendada Euroopa Komisjoni otsekohalduvaid gaasi määrusi hiljemalt 2020.aasta lõpuks (erandist loobumine).Seetõttu tuleb alates 2020.aastast kehtima hakkavate hindade metoodika koostamisel lähtuda ka Komisjoni Määrusest (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta.Konkurentsiamet konsulteerib lisas toodud „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodikat“, mis on koostatud MGS-i ja Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 nõuetest lähtuvalt. Paremaks arusaamiseks on lisatud ka „Metoodika lisa 1.xlsx“ näidisarvutustega.Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare dokumendile hiljemalt 17.12.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee. 

Konsultatsioon: Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika, mis rakendub alates 2020 hindadele

Maagaasiseaduse (edaspidi MGS) § 23 lg 41 kohaselt töötab Konkurentsiamet välja võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika.

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 11.01.2018 kirjale nr 1.15-5/2017/288 tuleb Eestis rakendada Euroopa Komisjoni otsekohalduvaid gaasi määrusi hiljemalt 2020.aasta lõpuks (erandist loobumine).
Seetõttu tuleb alates 2020.aastast kehtima hakkavate hindade metoodika koostamisel lähtuda ka Komisjoni Määrusest (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta.

Konkurentsiamet konsulteerib lisas toodud „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodikat“, mis on koostatud MGS-i ja Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 nõuetest lähtuvalt. Paremaks arusaamiseks on lisatud ka „Metoodika lisa 1.xlsx“ näidisarvutustega.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare dokumendile hiljemalt 17.12.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.