Kultuuriministeerium tutvustas Riigikogu kultuurikomisjonile 2020. aasta kultuurieelarve suundi

Kultuuriminister Tõnis Lukas tutvustas esmaspäeval, 14. oktoobril Riigikogu kultuurikomisjonile 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu Kultuuriministeeriumi osa. Samuti anti ülevaade Kultuuriministeeriumi 2019. aasta...

Kultuuriministeerium tutvustas Riigikogu kultuurikomisjonile 2020. aasta kultuurieelarve suundi

Kultuuriminister Tõnis Lukas tutvustas esmaspäeval, 14. oktoobril Riigikogu kultuurikomisjonile 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu Kultuuriministeeriumi osa. Samuti anti ülevaade Kultuuriministeeriumi 2019. aasta teise poolaasta eelnõudest ja muudest olulistest teemadest. 

Kõne alla võeti eesti keele majade avamine ning eesti keele õpe 2020. aastal ning sellega seotud eelarvevajadus. Huvi tunti ka kultuuritöötajate palgapoliitika, treeneri tööjõukulu toetusega seonduva ning loomemajanduse teemade vastu. 

Lisaks kerkis muude küsimuste seas esile laulu- ja tantsupidude tulevik ning seda ähvardav koori-, rahvatantsu- ja orkestrijuhtide põud. Minister Lukas kinnitas komisjoni liikmetele, et perspektiivis on tähtis tagada pidude liikumises osalevatele kollektiivide juhtidele palgatoetus, mis võtaks muuhulgas aluseks kehtivad kutsestandardid. Minister lisas, et probleemistikku on oluline teadvustada ka seetõttu, et pärast toetuse mehhanismi väljatöötamist selgub eelarve lisavajadus ning toetussüsteemi sisseseadmine võib eeldada õiguslikke muutusi. 

Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon kanti 2003. aastal UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Traditsiooni püsimise eeldus on elujõulise kollektiivi ja motiveeritud juhendaja olemasolu.

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kooride, rahvatantsurühmade ja muusikakollektiivide ning nende juhendajate olukorda käsitleva uuringu tulemuste kohta saab lähemalt lugeda siit. Kultuuriministeeriumi prioriteetide kohta 2020. aasta kultuurieelarves saab lähemalt lugeda siit