Metsanduse uue arengukava koostamise juhtkogu alustas tööd

Metsanduse järgmise kümnendi arengukava koostamise juhtkogu leppis oma tänasel esimesel töökoosolekul kokku, kuidas kava kokkupanek huvirühmade ning rahva esindajaist moodustatava metsakogu toel käima hakkab. Metsaseadusest tulenevalt moodustas keskkonnaminister metsandust käsitleva valdkonna arengukava koostamiseks juhtkogu, kelle tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised metsandusega seotud huvigrupid. Juhtkogus on esindatud ökoloogilise, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku huvi esindajad. Kõik uudised Keel EST

Metsanduse uue arengukava koostamise juhtkogu alustas tööd

Metsanduse järgmise kümnendi arengukava koostamise juhtkogu leppis oma tänasel esimesel töökoosolekul kokku, kuidas kava kokkupanek huvirühmade ning rahva esindajaist moodustatava metsakogu toel käima hakkab.

Metsaseadusest tulenevalt moodustas keskkonnaminister metsandust käsitleva valdkonna arengukava koostamiseks juhtkogu, kelle tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised metsandusega seotud huvigrupid. Juhtkogus on esindatud ökoloogilise, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku huvi esindajad.

EST