Minister Kingo andis ülevaate krattide tegevuskavast ja Linnahalli rekonstrueerimisest

Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo andis eile valitsuskabinetile ülevaate Eesti riiklikust tehisintellekti alasest tegevuskavast 2019–2021 ning plaanist rekonstrueerida Tallinna Linnahall multifunktsionaalseks kultuuri- ja konverentsikeskuseks...

Minister Kingo andis ülevaate krattide tegevuskavast ja Linnahalli rekonstrueerimisest
Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo andis eile valitsuskabinetile ülevaate Eesti riiklikust tehisintellekti alasest tegevuskavast 2019–2021 ning plaanist rekonstrueerida Tallinna Linnahall multifunktsionaalseks kultuuri- ja konverentsikeskuseks „Valitsus on võtnud ambitsioonika plaani liikuda tehisintellekti kasutavate riiklike teenustega kiirelt edasi. Avalikus sektoris on praegu kasutusel 19 kratti ehk tehisintellekti kasutavat lahendust, järgmise aasta jooksul on plaan see number kasvatada 50-ni. Tehisintellekt on heaks abimeheks paljudes valdkondades, näiteks tööotsijale sobiva töö leidmisel, helifailide ümberkirjutamisel teksti, lihtsamatele päringutele vastamisel juturoboti abil, satelliidiandmete abil niitmiste kontrollimisel, autoliikluse korraldamisel, liiklusmärkide tuvastamisel, aga ka X-tee keskkonnas riigiasutuste andmevahetuses intsidentide tuvastamisel ja bürokraatia vähendamisel,“ selgitas minister Kingo. Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis seati eesmärgiks esitada analüüs ja ettepanekud konverentsikeskuse asutamiseks, millest minister Kingo samuti valitsuskabinetile aru andis. Vastavalt Riigi eelarvestrateegiale aastateks 2020-2023 on otsustatud investeerida Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha arendamiseks kogusummas 40 miljonit eurot Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks multifunktsionaalseks kultuuri- ja konverentsikeskuseks. „Et olla kindlad selle raha õiges paigutamises, tuleb analüüsida, millised Linnahalli tegevused ja kui suures osas oleksid majanduslikud ning millised mittemajanduslikud ning millises mahus on plaanis korraldada kultuuriüritusi. Sellest sõltub muu hulgas ka see, mil moel eelarves ette nähtud raha saab kasutada ning kas ja kuidas rakenduvad riigiabi andmise reeglid. Selles küsimuses konsulteerime praegu Euroopa Komisjoniga ning sügiseks loodame sealt saada ammendavad vastused,“ rääkis väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo. Rohkem infot krattide kohta leiab www.kratid.ee  
EST