Prangli saarel toimub täna arutelu Eesti saarte tuleviku üle

Riigihalduse minister Jaak Aab sõidab täna Pranglil toimuvale Eesti Saarte Kogu aastakoosolekule, kus koos saartel alaliselt elavate inimestega arutatakse meretaguse elu tulevikuvõimaluste üle. Kohtumisel peetakse nõu, kuidas riik saaks kaasa aidata saarte elukvaliteedi tõusule ja elukeskkonna arendamisele. „Minu jaoks on väga oluline kohalike kogukondade murede ja rõõmude mõistmiseks kohtuda elanikega silmast silma ja kuulata nende ettepanekuid sealse elukeskkonna arendamiseks,“ peab riigihalduse minister Jaak Aab tähtsaks võimalikult laiapõhjalist otsesuhtlust riigi ja elanike vahel. Tänane Prangli saarel toimuv kohtumine on kohaliku kogukonna ja riigi heaks koostööks oluline. „Me saame regionaalseid arenguid hästi planeerida vaid siis, kui me teeme seda läbi kohaliku vaate ja koostöös kohalike kogukondadega,“ hindab minister Aab kõrgelt saareelanike tunnetust nende kodupiirkonna heaolu suurendamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks. Omaette arutelukoht on väikeste saarte tulevik, kus kogukonnad peavad oma elu korraldamisel toime tulema mitmete väljakutsetega. „Üks murekohtadest on väikesaarte kaugus keskustest ja seeläbi teenuste kättesaadavuse tagamine. Et väikesaartele atraktiivse ja mugava elukeskkonna tagamisel abiks olla, on ellu kutsutud väikesaarte programm, millega toetame väikesaarte kogukondi esmatähtsate teenuste osutamisel,“ ütles minister Aab. MTÜ Eesti Saarte Kogu juhatuse esimees Riina Kaljulaid ütles tänase kohtumise eel, et kõiki Eesti saari ühendav katusorganisatsioon on seadnud eesmärgiks aidata kaasa Eesti Saarte Seaduse loomisele Riigikogus. “Kavas on ka asutada koostöös Tartu Ülikooliga Eesti Saarte Instituut. Loodava instituudi sihiks on, et otsused meie saarte tuleviku kohta poleks mitte emotsionaalsed ega poliitilised, vaid teaduspõhised ja kogukondi kaasavad,“ ütles Riina Kaljulaid. „Meil on väga hea meel ministri osalemise üle Saarte Kogu kokkusaamisel ja loodame, et see huvi saarte eluolu kohta on jätkuv. Riigi huvi ja toetus on kõikidele saartele väga oluline.“ Taustinfo saarte kohta: 2019. aasta seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Saaremaal 31 453, Hiiumaal 9512 ja Muhu saarel 1927 inimest. Väikesaarte nimistusse arvatakse kuni 100 km² pindalaga saared, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest. Omavalitustele, mille territooriumil asub väikesaarte nimekirja kuuluv saar või mis on omavalitsuse piirides väikesaar, arvestatakse tasandusfondis täiendav kuluvajadus, mis aitab kohalikul omavalitsusel katta saarelisest eripärast ja mereteest tingitud lisakulusid. Eestis on kokku 2355 saart või laidu (koos siseveekogude saartega). Meresaared on nendest 2222. Enamik neist enamik on asustamata. Nendest 24 saarele on registreeritud elanikud, neist 16 saarel elab vähemalt viis elanikku. Kokku elab rahvastikuregistri andmetel püsiasustusega väikesaartel 1720 inimest, mis moodustab ligikaudu 0,13% kogu Eesti rahvastikust. Nende seas võib olla ka neid, kelle tegelik või peamine elukoht on vaatamata saarele sissekirjutusele mujal. Vähemalt viie elanikuga väikesaared, mis kuuluvad väikesaarte nimistusse:   Saare nimi Elanike arv KOV-üksus Maakond 1 Naissaar 13 Viimsi vald Harju MK 2 Prangli 200 Viimsi vald Harju MK 3 Kräsuli 5 Viimsi vald Harju MK 4 Aegna 14 Tallinna linn Harju MK 5 Väike-Pakri 8 Lääne-Harju vald Harju MK 6 Osmussaar 6 Lääne-Nigula vald Lääne MK 7 Vormsi 395 Vormsi vald Lääne MK 8 Kihnu 694 Kihnu vald Pärnu MK 9 Manija (Manõja) 49 Pärnu linn Pärnu MK 10 Abruka 31 Saaremaa vald Saare MK 11 Kesselaid 6 Muhu vald Saare MK 12 Vilsandi 29 Saaremaa vald Saare MK 13 Ruhnu 167 Ruhnu vald Saare MK 14 Kõinastu 9 Saaremaa vald Saare MK 15 Piirissaar 98 Tartu vald Tartu MK 16 Heinlaid 7 Hiiumaa vald Hiiu MK  • Kräsuli ja Heinlaid lisandusid väikesaarte nimistusse 2019. aastal. • Lisaks elab mai alguse seisuga üks

Prangli saarel toimub täna arutelu Eesti saarte tuleviku üle
Riigihalduse minister Jaak Aab sõidab täna Pranglil toimuvale Eesti Saarte Kogu aastakoosolekule, kus koos saartel alaliselt elavate inimestega arutatakse meretaguse elu tulevikuvõimaluste üle. Kohtumisel peetakse nõu, kuidas riik saaks kaasa aidata saarte elukvaliteedi tõusule ja elukeskkonna arendamisele. „Minu jaoks on väga oluline kohalike kogukondade murede ja rõõmude mõistmiseks kohtuda elanikega silmast silma ja kuulata nende ettepanekuid sealse elukeskkonna arendamiseks,“ peab riigihalduse minister Jaak Aab tähtsaks võimalikult laiapõhjalist otsesuhtlust riigi ja elanike vahel. Tänane Prangli saarel toimuv kohtumine on kohaliku kogukonna ja riigi heaks koostööks oluline. „Me saame regionaalseid arenguid hästi planeerida vaid siis, kui me teeme seda läbi kohaliku vaate ja koostöös kohalike kogukondadega,“ hindab minister Aab kõrgelt saareelanike tunnetust nende kodupiirkonna heaolu suurendamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks. Omaette arutelukoht on väikeste saarte tulevik, kus kogukonnad peavad oma elu korraldamisel toime tulema mitmete väljakutsetega. „Üks murekohtadest on väikesaarte kaugus keskustest ja seeläbi teenuste kättesaadavuse tagamine. Et väikesaartele atraktiivse ja mugava elukeskkonna tagamisel abiks olla, on ellu kutsutud väikesaarte programm, millega toetame väikesaarte kogukondi esmatähtsate teenuste osutamisel,“ ütles minister Aab. MTÜ Eesti Saarte Kogu juhatuse esimees Riina Kaljulaid ütles tänase kohtumise eel, et kõiki Eesti saari ühendav katusorganisatsioon on seadnud eesmärgiks aidata kaasa Eesti Saarte Seaduse loomisele Riigikogus. “Kavas on ka asutada koostöös Tartu Ülikooliga Eesti Saarte Instituut. Loodava instituudi sihiks on, et otsused meie saarte tuleviku kohta poleks mitte emotsionaalsed ega poliitilised, vaid teaduspõhised ja kogukondi kaasavad,“ ütles Riina Kaljulaid. „Meil on väga hea meel ministri osalemise üle Saarte Kogu kokkusaamisel ja loodame, et see huvi saarte eluolu kohta on jätkuv. Riigi huvi ja toetus on kõikidele saartele väga oluline.“ Taustinfo saarte kohta: 2019. aasta seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Saaremaal 31 453, Hiiumaal 9512 ja Muhu saarel 1927 inimest. Väikesaarte nimistusse arvatakse kuni 100 km² pindalaga saared, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest. Omavalitustele, mille territooriumil asub väikesaarte nimekirja kuuluv saar või mis on omavalitsuse piirides väikesaar, arvestatakse tasandusfondis täiendav kuluvajadus, mis aitab kohalikul omavalitsusel katta saarelisest eripärast ja mereteest tingitud lisakulusid. Eestis on kokku 2355 saart või laidu (koos siseveekogude saartega). Meresaared on nendest 2222. Enamik neist enamik on asustamata. Nendest 24 saarele on registreeritud elanikud, neist 16 saarel elab vähemalt viis elanikku. Kokku elab rahvastikuregistri andmetel püsiasustusega väikesaartel 1720 inimest, mis moodustab ligikaudu 0,13% kogu Eesti rahvastikust. Nende seas võib olla ka neid, kelle tegelik või peamine elukoht on vaatamata saarele sissekirjutusele mujal. Vähemalt viie elanikuga väikesaared, mis kuuluvad väikesaarte nimistusse:   Saare nimi Elanike arv KOV-üksus Maakond 1 Naissaar 13 Viimsi vald Harju MK 2 Prangli 200 Viimsi vald Harju MK 3 Kräsuli 5 Viimsi vald Harju MK 4 Aegna 14 Tallinna linn Harju MK 5 Väike-Pakri 8 Lääne-Harju vald Harju MK 6 Osmussaar 6 Lääne-Nigula vald Lääne MK 7 Vormsi 395 Vormsi vald Lääne MK 8 Kihnu 694 Kihnu vald Pärnu MK 9 Manija (Manõja) 49 Pärnu linn Pärnu MK 10 Abruka 31 Saaremaa vald Saare MK 11 Kesselaid 6 Muhu vald Saare MK 12 Vilsandi 29 Saaremaa vald Saare MK 13 Ruhnu 167 Ruhnu vald Saare MK 14 Kõinastu 9 Saaremaa vald Saare MK 15 Piirissaar 98 Tartu vald Tartu MK 16 Heinlaid 7 Hiiumaa vald Hiiu MK  • Kräsuli ja Heinlaid lisandusid väikesaarte nimistusse 2019. aastal. • Lisaks elab mai alguse seisuga üks sissekirjutusega inimene veel Hobulaiul (Haapsalu linn), Koipsil (Jõelähtme vald), Haldil (Kuusalu vald), Pihelgalaiul (Lääneranna vald), Pähksaarel (Tõrva vald), Vahasel (Saaremaa vald), Viirelaiul (Muhu vald) ja Mohnil (Kuusalu vald).
EST