Riigihalduse minister arutab teadlastega omandireformi teadusuuringut

Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub täna rahandusministeeriumis teadlastega, et arutada võimalusi omandireformi mõjude teadusuuringu läbiviimiseks. „Oleme viimastel kuudel koostöös teadlastega aktiivselt tegutsenud, et sõnastada omandireformi...

Riigihalduse minister arutab teadlastega omandireformi teadusuuringut
Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub täna rahandusministeeriumis teadlastega, et arutada võimalusi omandireformi mõjude teadusuuringu läbiviimiseks. „Oleme viimastel kuudel koostöös teadlastega aktiivselt tegutsenud, et sõnastada omandireformi uuringu lähteülesanne. Tegemist on nn sundüürnike probleemi lahendamisega. Soovime välja selgitada, kas ja millist ebaõiglust omandireformi käigus põhjustati ning millised on selle ebaõigluse leevendamisvõimalused,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Aasta algul valmis sundüürnike andmekogu, mis on uuringu oluliseks sisendiks. Järgmise etapina on plaanis läbi viia teadusuuring ning esitada tulemused valitsusele. „Lähiajal läheb töö lahti. Uuringu käigus antakse hinnang vara õigusvastasele võõrandamisele ning omandireformi käigus ilmnenud probleemidele. Lisaks pakutakse välja võimalused sundüürnike probleemi lahendamiseks,“ lisas Aab. „Uuringu lõpptulemusi võime oodata kõige varasemalt järgmisel aastal.“ 2017. aastal tegi valitsuse omandireformi komisjon ettepaneku korraldada teadusuuring omandireformi mõjude hindamiseks. Valitsus otsustas 2018. aastal teha uuringu läbiviimine ülesandeks rahandusministeeriumile. Teadusuuringu ettevalmistamisse panustasid lisaks rahandusministeeriumi spetsialistidele Tallinna Ülikooli teadlased prof Eerik Terk, Peeter Järvelaid, Kalle Liiv ja Tartu Ülikooli prof Vello Pettai, emeriitdotsent Endel Ploom ning Juhan Kivirähk Turu-uuringute AS-ist. Uuringu korraldamine on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga aastateks 2019-2023.
EST