Sotsiaalminister Tanel Kiik külastab Lääne-Tallinna Keskhaiglat

Sotsiaalminister Tanel Kiik külastab täna, 26. juulil Lääne-Tallinna Keskhaiglat. Kohtumisel haigla juhtkonnaga on kõne all haigla hetkeolukord, tulevikuväljavaated ja arengusuunad. „Tallinna keskhaiglatel on Eesti tervishoiusüsteemis oluline...

Sotsiaalminister Tanel Kiik külastab Lääne-Tallinna Keskhaiglat
Sotsiaalminister Tanel Kiik külastab täna, 26. juulil Lääne-Tallinna Keskhaiglat. Kohtumisel haigla juhtkonnaga on kõne all haigla hetkeolukord, tulevikuväljavaated ja arengusuunad. „Tallinna keskhaiglatel on Eesti tervishoiusüsteemis oluline roll. Lisaks Harjumaa elanikele teenindavad nad suuremat osa Põhja-Eesti ja ka teiste maakondade inimesi. Lisaks asub Lääne-Tallinna keskhaiglas Eesti suurim nakkushaiguste kompetentsikeskus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Täna kasutuses olevad 40-60 aastat vanad haiglahooned on aga amortiseerunud ega vasta kaasaegsetele vajadustele. Seetõttu on mõistlik rajada tänaste hoonete asemele uus kaasaegne haigla, mis võimaldab jätkata nüüdisaegset ravitööd ka järgmise 50 aasta vältel.“ Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi Imbi Moksi sõnul toetab ta igati uue, kõikidele tänapäevastele nõuetele vastavate ruumide ja seadmetega haigla ehitamist. Kuni uue haigla valmimiseni tuleb aga tagada parim võimalik abi patsientidele ning kaasaegsed tingimused haigla töötajatele ka praegustes üksustes. „Järk-järgult parandame haiglaravil viibivate patsientide olmetingimusi, renoveerides ja uuendades haigla statsionaarseid osakondi. Samuti peame oluliseks pakkuda ambulatoorseid vastuvõtte erinevates Tallinna linnaosades. 2018. aasta algul avasime kaasaegse tervisekeskuse Mustamäel ning lähiaastatel valmib sarnane pere- ja eriarste ning teisi spetsialiste koondav keskus ka Põhja-Tallinna linnaossa,“ ütles Imbi Moks. „Patsiendile on kõige tähtsam asjatundlik ja kvaliteetne ravi ning kahtlemata käib see käsikäes haigla pideva arenguga.“ Aastaks 2027 on kavas koondada Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla tegevused  ühte haiglaorganisatsiooni ning rajada täna kasutuses olevate amortiseerunud haiglahoonete asemel uus meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b.  Lisaks uuele Tallinna Haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas. Tallinna Haigla rajamise plaan oli 4. juulil arutelul valitsuskabinetis, kus anti rahandusministeeriumile ja sotsiaalministeeriumile ülesanne analüüsida haigla rajamise finantseerimise võimalusi. Lääne-Tallinna Keskhaigla on ligi 500 voodikoha ja 1800 töötajaga raviasutus, kus pakutakse patsientidele kõrgel tasemel nüüdisaegset raviteenust.
EST