Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad järgima ohutusnõudeid

 Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad järgima ohutusnõudeid