Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste kohta

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumistingimused.Käesolevaga Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste osas.Arvestades Konkurentsiameti varasemate seisukohtadega ning Elering AS 23.01.2019 esitatud täpsustusi, jäävad ametiga kooskõlastatavast mahust välja:1. liitumistingimuste punkt 4.4.7.2.1;2. liitumistingimuste peatükk 5 terves ulatuses;3. liitumistingimuste peatükk 6 punktid 6.2 – 6.5 (kooskõlastatavaks osaks jääb punkt 6.1);4. liitumistingimuste peatükk 7 punktid 7.2 – 7.3 (kooskõlastatavaks osaks jääb punkt 7.1);5. liitumislepingu lisa nr 4.Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud dokumentide kohta hiljemalt 07.02.2019 aadressil info@konkurentsiamet.ee Kooskõlastamisele kuuluvad dokumendid:1. Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused.pdf 

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste kohta

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumistingimused.

Käesolevaga Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste osas.
Arvestades Konkurentsiameti varasemate seisukohtadega ning Elering AS 23.01.2019 esitatud täpsustusi, jäävad ametiga kooskõlastatavast mahust välja:
1. liitumistingimuste punkt 4.4.7.2.1;
2. liitumistingimuste peatükk 5 terves ulatuses;
3. liitumistingimuste peatükk 6 punktid 6.2 – 6.5 (kooskõlastatavaks osaks jääb punkt 6.1);
4. liitumistingimuste peatükk 7 punktid 7.2 – 7.3 (kooskõlastatavaks osaks jääb punkt 7.1);
5. liitumislepingu lisa nr 4.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud dokumentide kohta hiljemalt 07.02.2019 aadressil info@konkurentsiamet.ee

Kooskõlastamisele kuuluvad dokumendid:

1. Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused.pdf