Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika kohta

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumistingimused ning liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika.Käesolevaga Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika osas.Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud dokumentide kohta hiljemalt 28.01.2019 aadressil info@konkurentsiamet.eeKooskõlastamisele esitatud dokumendid:1. Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika eelnõu.pdf 

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika kohta

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumistingimused ning liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika.

Käesolevaga Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika osas.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud dokumentide kohta hiljemalt 28.01.2019 aadressil info@konkurentsiamet.ee

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid:
1. Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika eelnõu.pdf