Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks Gaasivõrgud AS kohustuse pakkuda gaasimüüjatele ühtse arve esitamise võimalust

Konkurentsiamet kiitis 16.10.2018 heaks Gaasivõrgud AS-i kohustuse arendada 2020. aasta alguseks välja tehniline lahendus ja tüüptingimused, mille kohaselt avaneb kõigile gaasimüüjatele Gaasivõrgud AS-i võrgupiirkonnas võimalus esitada tarbijatele nii gaasi kui ka võrguteenuse eest ühtne arve. Seni on selline võimalus olnud vaid Gaasivõrgud AS-iga samasse kontserni kuuluval Eesti Gaas AS-il.Eesti Energia AS esitas Konkurentsiametile kaebuse, et Gaasivõrgud AS peaks tagama temale võimaluse väljastada gaasi ja võrguteenuse eest ühtset arvet Eesti Gaas AS-iga võrdsetel tingimustel. Ameti esialgse hinnangu kohaselt ei ole Gaasivõrgud AS-i senine tegevus taganud teistele gaasimüüjatele võimalust konkureerida Eesti Gaas AS-iga võrdsetel alustel. Gaasivõrgud AS soovis võtta kohustuse ühtse arve korralduse rakendamiseks, mis kõrvaldab ameti hinnangul tõhusalt konkurentsiprobleemid.Kohustusega võimaldatakse ühtset arvet esitada kodutarbijatele ja vabatarbijatele ning sellega liitumine on gaasimüüjatele vabatahtlik. Pärast kohustuse täitmist maksab tarbija võrgutasu oma gaasimüüjale. Liitumise korral vastutab tarbijate maksete eest samuti gaasimüüja. Andmete vahetus gaasimüüjate ja Gaasivõrgud AS-i vahel hakkab toimuma Elering AS-i andmevahetusplatvormi kaudu.Konkurentsiameti otsusega ja ettevõtja võetava kohustusega saab tutvuda ameti kodulehel. Teate edastas:Maarja UulitsVälis- ja avalike suhete osakonna juhatajamaarja.uulits@konkurentsiamet.ee 667 2420 | 667 2400 

Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks Gaasivõrgud AS kohustuse pakkuda gaasimüüjatele ühtse arve esitamise võimalust

Konkurentsiamet kiitis 16.10.2018 heaks Gaasivõrgud AS-i kohustuse arendada 2020. aasta alguseks välja tehniline lahendus ja tüüptingimused, mille kohaselt avaneb kõigile gaasimüüjatele Gaasivõrgud AS-i võrgupiirkonnas võimalus esitada tarbijatele nii gaasi kui ka võrguteenuse eest ühtne arve. Seni on selline võimalus olnud vaid Gaasivõrgud AS-iga samasse kontserni kuuluval Eesti Gaas AS-il.

Eesti Energia AS esitas Konkurentsiametile kaebuse, et Gaasivõrgud AS peaks tagama temale võimaluse väljastada gaasi ja võrguteenuse eest ühtset arvet Eesti Gaas AS-iga võrdsetel tingimustel. Ameti esialgse hinnangu kohaselt ei ole Gaasivõrgud AS-i senine tegevus taganud teistele gaasimüüjatele võimalust konkureerida Eesti Gaas AS-iga võrdsetel alustel. Gaasivõrgud AS soovis võtta kohustuse ühtse arve korralduse rakendamiseks, mis kõrvaldab ameti hinnangul tõhusalt konkurentsiprobleemid.

Kohustusega võimaldatakse ühtset arvet esitada kodutarbijatele ja vabatarbijatele ning sellega liitumine on gaasimüüjatele vabatahtlik. Pärast kohustuse täitmist maksab tarbija võrgutasu oma gaasimüüjale. Liitumise korral vastutab tarbijate maksete eest samuti gaasimüüja. Andmete vahetus gaasimüüjate ja Gaasivõrgud AS-i vahel hakkab toimuma Elering AS-i andmevahetusplatvormi kaudu.

Konkurentsiameti otsusega ja ettevõtja võetava kohustusega saab tutvuda ameti kodulehel.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400