Teade: Konkurentsiamet lõpetas Saaremaal toimunud ulatusliku elektrikatkestusega seotud järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse Elektrilevi OÜ suhtes seoses 9. jaanuaril Kuressaares ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega. Järelevalvemenetluse eesmärgiks oli selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning võimalikud tagajärjed ning see, kas tegemist võis olla elektrituruseaduse rikkumisega.Ameti hinnangul ei oleks võrguühenduse katkestust toimunud, kui Sikassaare AJ 35kV pingetrafo remonttööde ettevalmistamisel oleks järgitud „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ nõudeid. Nõuete kohaselt võib töötajatele anda loa töö alustamiseks ainult töötoimingu eest vastutavaks määratud isik üksnes pärast juhendis märgitud viie elektriohutuse tagamise põhinõude täitmist. Eelnimetatud juhendi vastu eksiti korduvalt, mida Elektrilevi ka tunnistab. Konkurentsiamet on seisukohal, et võrguühenduse katkestuse otseseks põhjuseks oli Elektrilevi hooletus seoses tema töötaja ja Elektrilevi lepingulise partneri töötaja tegutsemisel juhendi „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ täitmisel. Konkurentsiamet edastas otsuse ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kelle pädevuses on järelevalve teostamine seoses ohutusnõuete rikkumisega.9. jaanuaril 2019.a. toimunud Kuressaare linna ja selle ümbrust hõlmanud võrguühenduse katkestus kestis kokku 13 tundi ja 59 minutit (suuremas ulatuses 3 tundi ja 53 minutit). Kuna märgitud võrguühenduse katkestuse kõrvaldamine jäi võrguteenustele sätestatud kvaliteedinõuete piiridesse, siis ei ole katkestuse kestuse osas kvaliteedinõudeid rikutud. Konkurentsiameti otsus on kättesaadav ameti kodulehelt.Teate edastas:Maarja UulitsVälis- ja avalike suhete osakonna juhatajamaarja.uulits@konkurentsiamet.ee667 2420 | 667 2400 

Teade: Konkurentsiamet lõpetas Saaremaal toimunud ulatusliku elektrikatkestusega seotud järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse Elektrilevi OÜ suhtes seoses 9. jaanuaril Kuressaares ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega. Järelevalvemenetluse eesmärgiks oli selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning võimalikud tagajärjed ning see, kas tegemist võis olla elektrituruseaduse rikkumisega.

Ameti hinnangul ei oleks võrguühenduse katkestust toimunud, kui Sikassaare AJ 35kV pingetrafo remonttööde ettevalmistamisel oleks järgitud „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ nõudeid. Nõuete kohaselt võib töötajatele anda loa töö alustamiseks ainult töötoimingu eest vastutavaks määratud isik üksnes pärast juhendis märgitud viie elektriohutuse tagamise põhinõude täitmist. Eelnimetatud juhendi vastu eksiti korduvalt, mida Elektrilevi ka tunnistab. Konkurentsiamet on seisukohal, et võrguühenduse katkestuse otseseks põhjuseks oli Elektrilevi hooletus seoses tema töötaja ja Elektrilevi lepingulise partneri töötaja tegutsemisel juhendi „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ täitmisel. Konkurentsiamet edastas otsuse ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kelle pädevuses on järelevalve teostamine seoses ohutusnõuete rikkumisega.

9. jaanuaril 2019.a. toimunud Kuressaare linna ja selle ümbrust hõlmanud võrguühenduse katkestus kestis kokku 13 tundi ja 59 minutit (suuremas ulatuses 3 tundi ja 53 minutit). Kuna märgitud võrguühenduse katkestuse kõrvaldamine jäi võrguteenustele sätestatud kvaliteedinõuete piiridesse, siis ei ole katkestuse kestuse osas kvaliteedinõudeid rikutud.

Konkurentsiameti otsus on kättesaadav ameti kodulehelt.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400