Teade: Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust elektrienergia võrgutasude arvutamise metoodika kohta

09.07.2018 jõustusid elektrituruseaduse (ELTS) muudatused, mis muuhulgas täpsustasid elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid. ELTS § 72 lõige 4 sätestab, et Konkurentsiamet töötab välja ja avalikustab ELTS § 71 lõike 1 punktides 3–5 nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika. Konkurentsiamet, lähtunud ELTS § 72 lõikest 4 ja võtnud arvesse ELTS-is toodud elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid, täiendas ameti poolt varasemalt välja töötatud ja avalikustatud metoodikat nimetusega „Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtne metoodika“. Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust ja kommentaare metoodika osas e-posti aadressil: tauri.liiders@konkurentsiamet.ee hiljemalt 03.12.2018.Täiendav info:Tauri LiidersEkspert667 2577E-post: tauri.liiders@konkurentsiamet.ee 

Teade: Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust elektrienergia võrgutasude arvutamise metoodika kohta

09.07.2018 jõustusid elektrituruseaduse (ELTS) muudatused, mis muuhulgas täpsustasid elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid. ELTS § 72 lõige 4 sätestab, et Konkurentsiamet töötab välja ja avalikustab ELTS § 71 lõike 1 punktides 3–5 nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika. Konkurentsiamet, lähtunud ELTS § 72 lõikest 4 ja võtnud arvesse ELTS-is toodud elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid, täiendas ameti poolt varasemalt välja töötatud ja avalikustatud metoodikat nimetusega „Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtne metoodika“. Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust ja kommentaare metoodika osas e-posti aadressil: tauri.liiders@konkurentsiamet.ee hiljemalt 03.12.2018.

Täiendav info:

Tauri Liiders
Ekspert
667 2577
E-post: tauri.liiders@konkurentsiamet.ee