Vabariigi Valitsusel täitus 100 päeva

Maaeluminister vaatab tagasi, et teha väike kokkuvõte saavutatust. Esimese 100 päeva viis olulisemat saavutust 100 päeva tegevustest tõuseb esile Eesti maaelu ja põllumajanduse huvide eest seismine nii kodus kui Euroopas. Maaeluminister on...

Vabariigi Valitsusel täitus 100 päeva
Maaeluminister vaatab tagasi, et teha väike kokkuvõte saavutatust. Esimese 100 päeva viis olulisemat saavutust 100 päeva tegevustest tõuseb esile Eesti maaelu ja põllumajanduse huvide eest seismine nii kodus kui Euroopas. Maaeluminister on osalenud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu (AGRIFISH) istungitel viis korda. Minister peab oluliseks kohtumisi põllumajandussektori esindajate ja kohaliku elu edendajatega, et leida parimad lahendused maaelu arendamiseks. Minister austab ja väärtustab Eesti rahvuslikku toidukultuuri. Sellel aastal on Eesti toidu piirkonnaks Vana-Võromaa. On algatatud mitmed muudatused, et nõudeid lihtsustada ja halduskoormust vähendada. Selle näiteks on heksli koristamise nõude tühistamine mais. Maapiirkondade elujõulisuse suurendamiseks on algatatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse strateegia, et tuua noored pered maale.   Pikem ülevaade minister Mart Järviku olulisematest tegevustest: "Maaeluminister Mart Järviku 100 päeva" Valitsus lähtus saja päeva tegevustes tervikuna oma viiest prioriteedist – peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.
EST